יעוץ ראשוני ללא תשלוםרשימת נושאים

חפש באתר
דף הבית מידע מקצועי תביעת ביטוח חובה

תביעת ביטוח חובה

תביעת ביטוח חובה

מי רשאי להוציא פוליסת ביטוח חובה ?

רק חברה אשר אושרה ע"י שר האוצר, רשאית להוציא פוליסת ביטוח.

מי אינו רשאי להוציא פוליסת ביטוח חובה ?

חברות זרות הפועלות בארץ לא רשאיות לבטח רכבים בארץ בביטוח חובה, כמו גם מבטחים משטחי הרשות הפלסטינית.

תעודת ביטוח החובה תקפה גם בערים פלסטינאיות, יהודה ושומרון.
פוליסת ביטוח החובה חלה על חבות לצד שלישי (למשל הולך רגל שנפגע מרכב זה) ולבעל הרכב – הנהג עצמו.

לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, על ביטוח החובה של הרכב לפצות כל נפגע, לרבות נהג הרכב, המבוטח בעצמו, ללא קשר לאשם, למעט חריגים כגון: מי שנפגע ברכבו כתוצאה מפעולת איבה.

פוליסת ביטוח החובה היא חוזה ביטוח, בו מופיעות זכויות המבוטח.
תעודת ביטוח חובה מהווה אישור על קיומה של פוליסה, ומבטאת את הפוליסה.

תשלום הפרמיה הינו תנאי לכיסוי הביטוחי:

אין ביטוח חובה ללא תשלום. חותמת הבנק מעידה על התשלום ומעידה על המועד בו מתחיל הכיסוי הביטוחי.
בפסק דין דוד מור, הכיר ביהמ"ש בכיסוי ביטוחי ללא תשלום הפרמיה. שם דובר בנהג אשר הלך לבטח אופנוע, ונתבקש להציג אישור העברת בעלות. לאחר שהציג האישור, ניתנה לו התעודה, ובדרכו לשם אירעה תאונת דרכים.
נכון למועד כתיבת שורות אלה, עמדת ביהמ"ש הינה כי  במקרה זה קיים כיסוי ביטוחי, וכי תשלום הפרמיה אינו תנאי לכניסת הכיסוי לתוקף.

כיסוי תאונת דרכים ללא ביטוח חובה בתוקף

ישנם מקרים רבים שניתן לקבל פיצוי כספי בגין פגיעות גוף מחברת קרנית - הקרן הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ללא ביטוח חובה תקף או עקב פגיעה ללא פרטים של הנהג הפוגע בתאונה
פנו אלינו ונוכל לבחון אם המקרה שלכם מאפשר לכם לקבל פיצוי כספי בגין התאונה

נהג נקוב בשם בתעודת פוליסת ביטוח חובה:

חברת הביטוח רשאית להתנות כי רק נהג מסוים, אשר שמו נקוב ומצוין בתעודת ביטוח החובה, מכוסה בביטוח, ואם אירעה תאונת דרכים כאשר נהג ברכב זה נהג אחר, אין כיסוי ביטוחי.

רשות לנהוג ברכב:

כאשר אירעה תאונת דרכים והנהג ברכב אינו המבוטח עפ"י הפוליסה (ביטוח חובה), ואינו קיבל את רשות בעל הרכב (המבוטח) לנהוג, לא יחול עליו הכיסוי הביטוחי.
למשל כאשר אירעה תאונת דרכים ונהג הרכב הינו גנב, אין כיסוי ביטוחי.
כאשר התיר בעל הפוליסה לאחר להשתמש ברכב, בתנאים מסויימים – קיים כיסוי ביטוחי.

דוגמא לכך נמצאת בפסק דין פחימה, שם קיבל הנהג הוראה להביא משאית, אולם הוא סטה מהדרך לנסיעה פרטית ואז אירעה תאונת דרכים, עדיין נשמר הכיסוי הביטוחי, מפני שמספיקה הרשות הראשונית שקיבל לנהוג. מטרת הרשות אינה קובעת כי אם מספיק גרעין הרשות הראשונית.

דוגמא נוספת היא בפסק דין אסרף, שם הושכר רכב בתנאי שיהיה רק לשימוש השוכר X. השוכר נתן לאחר לנהוג, אשר בעצם נהג בניגוד לרשות הראשונית, ואירעה תאונת דרכים.
ביהמ"ש הכיר בכיסוי הביטוחי, וקבע כי די בכך שהשוכר קיבל את הרשות, ביטוח חובה הינו תקף והנפגע – הנהג האחר, קיבל פיצוי מלא.
בגב תעודת ביטוח החובה, מצוין מי רשאי לנהוג ברכב, ומהן התניות בכיסוי הביטוחי.

הגבלת השימוש ברכב:

לצורך קיום הזכאות לפיצוי במקרה של תאונת דרכים, לפי חוק הפיצויים, קיימת דרישה לקיומו של רישיון נהיגה תקף לכלי הרכב הנקוב בתעודה (החריג לעניין זה הוא רישיון במשך 12 החודשים שקדמו לאירוע תאונת הדרכים).
כאשר קיימת דרישה לנהג מלווה ברישיון הנהיגה, ותאונת דרכים אירעה כאשר הנהג נהג ללא מלווה – אין תוקף לרישיון הנהיגה.
נפסק, כי כאשר נהג הסיע מספר נוסעים גדול מהמותר עפ"י רישיון הנהיגה שלו, לא נפגע הכיסוי הביטוחי, ואין לשלול זכאות נהג זה לפיצויים מביטוח חובה עקב תאונת דרכים.

פקיעת רישיון הנהיגה:

 אם בתקופה של שנה לפני מועד קרות תאונת הדרכים, לא נפסל רישיונו של הנהג הנפגע, והיה תקף – קיים כיסוי ביטוחי וזכאי הנהג הנפגע לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו בעקבות תאונת הדרכים.
אדם שלא חודש רישיון הנהיגה שלו עקב אי תשלום קנסות (ולא שלילה או פסילה) - יחול עליו חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, יתקיים כיסוי ביטוחי ויהיה זכאי הוא לפיצוי על פגיעה גופנית.

נהיגה בזמן פסילת רישיון נהיגה:

הפסיקה דורשת את ידיעה בפועל של הנהג בעל רישיון הנהיגה  על הפסילה, ועל מנת שיהיה זכאי לפיצוי מביטוח חובה, עליו להוכיח שלא ידע על הפסילה.

רישיון נהיגה זר:

אזרח זר רשאי לנהוג ברישיון תקף בארץ אם שהותו בארץ אינה עולה במצטבר על שנה מיום כניסתו האחרונה לארץ (לא נדרשת שנה רצופה).

נהיגה בהשפעת סמים / שכרות:

לא קיים כיסוי ביטוחי (ביטוח חובה) לנהג שיכור / מסומם, כאשר חריג זה מצויין בפוליסה ובתעודת ביטוח החובה.

משרדנו מגיש תביעות רבות לפיצויי ביטוח חובה
פנו אלינו עכשיו לקבלת יעוץ ראשוני לבחינת זכאותך לקבלת פיצוי מפוליסת ביטוח החובה שלך