יעוץ ראשוני ללא תשלוםרשימת נושאים

חפש באתר
דף הבית מידע מקצועי מאמר על תאונות דרכים

מאמר על תאונות דרכים

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים נקבעים בישראל עפ"י חוק מיוחד "חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים". עפ"י חוק זה, מנוטרל למעשה עניין ה"אשמה", כלומר, שאלת האחריות לנזק אינה נבדקת כיוון שהאחריות במקרה של תאונות דרכים הינה מוחלטת ומלאה! בתביעות נזיקין אשר אינן עפ"י חוק הפלת"ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) בד"כ, חייב בתשלום פיצוי, מי שברשלנותו נגרם הנזק - קרי, נבדקת האשמה. בחוק הפיצויים נזנח עקרון זה, והוחלט כי לאו דווקא ה"אשם" ישא בתשלום הפיצוי.מטרת החוק הינה להקיף כמעט את כל נפגעים האפשריים בתאונות דרכים ולפצותם, ולכן, היסוד העיקרי בחוק הפיצויים הוא כי אדם שנפגע בגופו, במה שמוגדר כתאונת דרכים, זכאי האופן אוטומטי לפיצוי, בהתאם להוראות החוק.

מהי תאונת דרכים ?

עפ"י חוק הפיצויים הנ"ל, ניתן לומר כי בכל מקרה שבו נגרם נזק לאדם עקב השימוש בכלי רכב כלשהו, יוגדר האירוע כתאונת דרכים, והנפגע יהיה זכאי לפיצוי.

ההגדרה כפי שכתובה בחוק הינה: "תאונת דרכים - מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי";

כך לדוגמא במקרה של אדם המחנה את רכבו בצד הדרך מאחר והבחין כי המנוע התחמם, הוא מרים את מכסה המנוע על מנת לאבחן את התקלה, ואז ניתזים עליו מים רותחים מהמנוע - זהו "תיקון דרך" ומהווה תאונת דרכים לכל דבר.

על כן כדאי לזכור כי כל אדם שנפגע משימוש כלשהו בכלי רכב ונגרם לו נזק גוף, עשוי להיכנס להגדרה של תאונת דרכים ובעקבות זאת להיות זכאי לפיצוי עפ"י החוק, ולאו דווקא במקרים הברורים של התנגשות בין שני רכבים. שימוש ברכב מנועי איננו אם כן רק עצם הנסיעה בלבד.

גם כניסה לרכב, ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו, גרירתו, טיפול ברכב, הידרדרות הרכב, התהפכותו, הינתקות או נפילה של חלק מהרכב או ממיטענו - כל אלה ייחשבו לשימוש ברכב מנועי, וכאשר נגרם נזק גוף עקב שימוש כזה, הרי שמדובר בתאונת דרכים והנפגע זכאי לפיצוי. עם זאת, מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון, במטרה לגרום נזק לגופו של אדם, אירוע כזה לא ייחשב כתאונת דרכים.

נפגעים אלה אינם זכאים לפיצויים לפי חוק הפיצויי תאונות הדרכים:

 1. מי שגרם לתאונה במתכוון.
 2. מי שנהג ברכב תוך הפרת החוק לתיקון דיני העונשין (שימוש ברכב ללא רשות), תשכ"ד-1964 5, וכן מי שהיה מצוי ברכב ביודעו שנוהגים בו כאמור.
 3. מי שנהג ברכב כשאין לו רשיון לנהוג בו למעט רשיון שפגע מחמת אי תשלום אגרה.
 4. מי שהרכב שימש לו, או סייע בידו, לביצוע פשע.
 5. מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח שהיה לו לא כיסה את שימושו ברכב.
 6. בעל הרכב או המחזיק בו, שהתיר לאחר לנהוג ברכב כשאין לו ביטוח לפי פקודת הביטוח או כשהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה ושנפגע בתאונת דרכים שאירעה באותה נהיגה, בין בהיותו ברכב ובין מחוצה לו.


נזק גוף (נזקי גוף)

מוגדר בחוק כמחלה או פגיעה או ליקוי גופני או נפשי.

אם כן, תאונת דרכים היא מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף, כתוצאה או עקב שימוש ברכב מנועי.רכב מנועי מוגדר ככל רכב המונע בכוח מכני על פני הקרקע, ועיקר ייעודו לשמש לתחבורה יבשתית (יצויין כי יוצאים מכלל זה כיסא גלגלים או עגלת נכים, הכמו גם מדרגות נעות. אלה אינם נחשבים רכבים מנועיים לצורך הגדרת תאונת דרכים). 

חשוב מאוד לזכור כי גם מקרים שאינם נחשבים בשפת היומיום לתאונת דרכים, יכולים להיחשב לתאונה כזו במובן המשפטי. המסקנה היא כי בכל אירוע בו נגרם נזק גוף, וקיים קשר בדרך כלשהי לכלי רכב, כדאי למהר ולבקש ייעוץ של עורך דין. 

תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה

בחוק הביטוח הלאומי, ישנם כללים מיוחדים שתכליתם להרחיב את הכיסוי שמעניק החוק לעובדים. בין השאר קובע חוק הביטוח הלאומי כי תאונה אשר אירעה לעובד,
בדרכו מביתו אל מקום עבודתו או ממקום עבודתו את ביתו – תיחשב אף היא  לתאונת עבודה,

והעובד יהיה זכאי לפיצויים שמעניק חוק הביטוח הלאומי. מכאן שכל תאונת דרכים אשר אירעה לאדם כשהוא בדרכו למקום עבודתו או כשהוא מוסע ממקום עבודתו אל ביתו בהסעה מאורגנת, או שהוא נפגע כהולך רגל – גם תאונת דרכים כזו תיחשב לתאונת עבודה, ויחולו עליה כל הוראות חוק הביטוח הלאומי.

ברור כי תאונת דרכים שאירעה לאדם שעיסוקו בנהיגה, כמו נהג מונית או אוטובוס או נהג מלגזה תיחשב גם היא לתאונת עבודה. אדם אשר נפגע עקב תאונת דרכים בדרכו לעבודה, או מן העבודה בחזרה לביתו, זכאי לכאורה, להנות משני העולמות: פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי ופיצויים בחברת הביטוח, אולם אין הדבר כך.

הנפגע אינו זכאי לקבל מכל המקורות יחד, יותר מאשר אותו פיצוי שנקבע לו. כל מה שקיבל הנפגע או יקבל מהמוסד לביטוח לאומי, יבוא על חשבון זכאותו מחברת הביטוח עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

חשוב לציין בהקשר זה כי במידה ועשה לעצמו נפגע, ללא קשר לתאונה, חוזה ביטוח כלשהו (כגון ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים, תאונות אישיות וכדו'), דמי התגמולים שיקבל מביטוח זה לא יובאו בחשבון, ולא ינוכו מתביעת הפיצויים שכן הנפגע שילם עליה פרמיה במשך שנים, ולפיכך הסכומים שיקבל בגינה לאחר התאונה.

להלן דוגמאות לתאונות דרכים אפשריות:

 • תאונה שארעה תוך כדי נסיעה ברכב.
 •  הולך רגל שנפגע מרכב.
 • תאונת פגע וברח.
 • תאונה עצמית - תאונה שאין רכבים או אנשים המעורבים בתאונה, לדוגמה החלקה של רוכב אופנוע.
 • תאונת דרכים שבה מעורבים מספר רכבים (תאונה חזיתית, תאונת שרשרת וכדומה).
 • תאונת דרכים בעת הכניסה והיציאה מהחניה.
 • פגיעה במהלך שימוש ברכב.
 • פגיעה במהלך כניסה ויציאה מהרכב.
 • בעת דחיפת רכב או גרירתו.
 • בעת תיקון דרך.
 • פגיעת רכב ציבורי מכל סוג שהו (אוטובוס, רכבת, אמבולנס, רכב משטרתי וכו').
 • תאונת שרשרת.

נגד מי מגישים תביעה בגין תאונת דרכים ומהו ביטוח חובה?

כל בעל רכב מחוייב ע"פ חוק, להחזיק פוליסת ביטוח חובה בתוקף, על מנת שיוכל לפצות נפגעי גוף במקרה של תאונת דרכים.

במקרה של תאונה כל צד בתאונה מכוסה על ידי ביטוח החובה של רכבו.

מיהו נפגע תאונת דרכים ?

כנפגע ייחשב כל מי שסבל נזק גוף עקב התאונה – הולך רגל, נהג הרכב או נוסע ברכב. כאשר נהרג אדם בתאונת דרכים, יהיו ה"תלויים" בו זכאים לפיצוי לפי חוק הפיצויים (בן זוג, אשה, ילדים, לעיתים הורים, כמו גם ידועה בציבור). לעיתים ייחשב אדם כנפגע לצורך החוק, אפילו אם סבל נזק נפשי עקיף, ולא היה מעורב ישירות בעצמו בתאונה.

על כן מי רשאי לתבוע בגין נזקי גוף עקב תאונת דרכים?

 • נהג הרכב (בין אם הוא אשם בתאונה או לא).
 • נוסעי הרכב שנוכח שנפגעו בזמן תאונת הדרכים.
 • הולכי רגל שנפגעו על ידי הרכב.
 • נפגעי תאונת פגע וברח.

מה קורה אם לא הייתה פוליסת ביטוח חובה בתוקף או שנפגעתי \ נדרסתי ולא ידועים לי פרטי הפוליסה?

במקרים שונים שאין לנפגע פרטי פוליסת ביטוח חובה בתוקף או לחילופין היה מעורב בתאונה שברכב לא היה ביטוח חובה בתוקף יפוצה הנפגע על ידי קרן בשם קרנית, במידה ועומד בתנאים הנדרשים לקבלת הפיצוי מקרן זו.

תאונות דרכים לדוגמה:

 • תאונת פגע וברח.
 • במקרים שהולך רגל נדרס ונהג הרכב המשיך בדרכו.
 • במקרים שהולך הרגל חש בטוב בעת התאונה ולכן איפשר לבעל הרכב להמשיך בנסיעתו ולא לקח פרטים מבעל הרכב.
 • נוסעים ברכב שלא היה בו ביטוח חובה בתוקף יקבלו גם הם פיצויים מקרנית (אך בעל הרכב לא יפוצה במקרה שכזה)

תוך כמה זמן ניתן לתבוע תאונת דרכים?

תאונת דרכים ניתן לתבוע עד כ7 (שבע) שנים מיום בו קרתה תאונת הדרכים.
מרגע הגשת התביעה נחשב המצב כמצב של הליכים משפטיים ולכן ספירת הזמן נפסקת עד לסיום התהליך.

מה עליי לעשות אם עברתי תאונת דרכים?

 • קבלת טיפול ראשוני - בקשו טיפול רפואי ראשוני ורצוי ע"י פינוי באמבולנס
 • אבחון על ידי חדר מיון:
  גשו למיון על מנת לבדוק אם ואילו נזקים,פגיעות וחבלות נגרמו לך בעקבות התאונה אף אם הנזק לא נראה לעין או מורגש ברגעים אלה - בדיקות אלו ישולמו וימומנו על ידי חברת הביטוח. מומלץ לגשת למיון אף בכוחות עצמכם אם לא התפנתם על ידי אמבולנס
 • רשמו את פרטי התאונה:
  בקשו במידה והמצב הרפואי מאפשר זאת:
  1.  את פרטי הרכבים
  2. הנהגים כולל שם, מספר טלפון,כתובת, מספר תעודת זהות, מספר רשיון נהיגה
  3. פרטי פוליסת ביטוח החובה כולל שם חברת הביטוח, מספר פוליסה
  4. פרטי עדים כולל שם,כתובת,מספר תעודת זהות וטלפון
 • פנו לקבלת אישור משטרה
  פנו למשטרת ישראל על מנת שתקבלו אישור משטרה המעיד על התאונה שקרתה.

עליכם למסור למשטרה מספר פרטים:

 1. מיקום התאונה
 2. תרחיש תאונת הדרכים
 3. פרטי הנהגים המעורבים
 4. פרטי הרכבים המעורבים
 5. פרטי הנפגעים
 6. פוליסת ביטוח החובה
 7. פרטי הטיפול הראשוני שקיבלת

המשיכו טיפול רפואי על ידי קופת החולים:

הקפידו לפנות לרופאים ולהעלות בפניהם את הפגיעות מהן נפגעתם בעקבות תאונת הדרכים.
בקשו הפניות לרופאים המתמחים בטיפול בפגיעות שנפגעתם.
 הקפידו על שמירת החומרים ובקשו מהרופאים לציין בהפנייתם ובסיכום הבדיקה את הממצאים המחזקים את בפגיעתכם. איסוף המידע והמסמכים לצורך הגשת התביעה לחברת הביטוח


אספו את כל החומרים שתקבלו במהלך הזמן כגון:

 • אישור ביקור בחדר מיון 
 • צילומים רפואיים \ צילומי רנטגן
 • תוצאות הבדיקות השונות
 • אישורי פיזוטרפיה
 • חוות דעת רפואית מרופא מומחה
 • אישור משטרה
 • אישור ימי מחלה שקיבלתם
 • אובדן שכר

איסוף הוצאות הנובעות עקב התאונה:

 • הוצאות נסיעה לטיפולים + חשבוניות חניה.
 • עזרה בבית - עוזר\ת, מנקה, מטפל\ת וכל הוצאה שנובעת מהצורך בעזרה בעקבות תאונת הדרכים.
 • ציוד רפואי שרכשתם לצורך עזרה.
 • אובדן שכר עקב התאונה.
 • סיוע כספי או זמן שגרם לאובדן הכנסה עקב עזרה לבני המשפחה.